Thay đổi mật khẩu, quên mật khẩu hệ thống Hóa đơn điện tử

Người dùng đã được phân quyền, được cấp user đăng nhập vào và sử dụng các tính năng của hệ thống. Tuy nhiên người dùng mong muốn đổi lại mật khẩu….

1. Chức năng quên mật khẩu

a. Mục đích, ý nghĩa của chức năng: Chức năng này cho phép người dùng đã được phân quyền, được cấp user đăng nhập vào và sử dụng các tính năng của hệ thống. Tuy nhiên người dùng quên mật khẩu tại thời điểm đăng nhập và mong muốn đổi mật khẩu mới để đăng nhập vào hệ thống.

b. Các bước thực hiện

Bước 1: Truy vập vào link https://business.sinvoice.viettel.vn/dang-nhap.html

Bước 2: Trên màn hình login, Người dùng click “Quên mật khẩu”

Bước 3: Trên màn hình Quên mật khẩu, người dùng tiến hành nhập các thông tin

– Tên đăng nhập

– Địa chỉ email (ví dụ: abc@gmail.com)

– Nhập mã captcha

Bước 4: Sau nhi nhập đầy đủ thông tin, người dùng nhấn phím Gửi

Bước 5: Người sử dụng check Email để lấy link reset pass.

Bước 6: Người dùng nhập các thông tin mật khẩu mới và nhấn Gửi. Sau đó đăng nhập vào hệ thống bình thường với account và mật khẩu mới vừa reset.

c. Các trường hợp ngoại lệ (lỗi):

– Nhập email không đúng: Hệ thống sẽ gửi về email nhập, do đó trường hợp khách hàng nhập sai, dẫn tới không nhận được link reset pass.

– Nhập mã captcha không đúng: Hệ thống sẽ yêu cầu nhập mã captcha khác

– Trường hợp khác khi hệ thống có lỗi kết nối tới DB, có thể sẽ không gửi được email

2. Chức năng đổi mật khẩu

a. Mục đích, ý nghĩa của chức năng: Chức năng này cho phép người dùng đã được phân quyền, được cấp user đăng nhập vào và sử dụng các tính năng của hệ thống. Tuy nhiên người dùng mong muốn đổi lại mật khẩu.

b. Các bước thực hiện

Bước 1: Truy vập vào link https://business.sinvoice.viettel.vn/dang-nhap.html để đăng nhập vào hệ thống

Bước 2: Trên màn hình ứng dụng, người dùng click “Thay đổi mật khẩu”

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin vào màn hình Thay đổi mật khẩu

Nhập đầy đủ các thông tin:

 • Mật khẩu cũ
 • Nhật khẩu mới
 • Nhập lại mật khẩu
 • Nhập mã capcha

Bước 4: Sau nhi nhập đầy đủ thông tin, người dùng nhấn phím Gửi

Bước 5: Sau khi đổi mật khẩu thành công, đăng nhập vào hệ thống bình thường với account và mật khẩu mới vừa đổi.

c. Các trường hợp ngoại lệ (lỗi):

 • Nhập mật khẩu cũ không đúng: Hệ thống báo mật khẩu cũ không đúng
 • Nhập mật khẩu mới không đủ mạnh: hệ thống thông báo mật khẩu không đủ mạnh
 • Nhập trường nhập lại mật khẩu không giống với mật khẩu mới: hệ thống thông báo mật khẩu mới không trùng nhau
 • Nhập mã captcha không đúng: Hệ thống sẽ yêu cầu nhập mã captcha khác
 • Trường hợp khác khi hệ thống có lỗi kết nối tới DB, có thể sẽ không đổi mật khẩu thành công

Liên hệ đăng ký Hóa đơn điện tử tại Hà Nam

 • Trung tâm Kinh doanh Viettel Hà Nam
 • Điện thoại: 0982 234 082
 • Địa chỉ: Tòa nhà Viettel, Quốc lộ 1A, TP Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
 • Tổng đài báo hỏng và hỗ trợ kỹ thuật: 1800 8000 Bấm Phím 1

ĐĂNG KÝ NGAY

Add your comment

GIẢI PHÁP TỐT VÀ TOÀN DIỆN

Giải pháp Doanh nghiệp Viettel cung cấp những giải pháp doanh nghiệp tốt nhất và toàn diện nhất

TIẾT KIỆM CHI PHÍ

Giải quyết các bài toán mà doanh nghiệp gặp phải một cách dễ dàng, giúp tiết kiệm chi phí thấp nhất.

HIỆU QUẢ CAO

Các dịch vụ Viettel luôn mang lại hiệu quả cao nhất, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.