Xem tình trạng sử dụng hóa đơn điện tử

Chức năng này cho phép admin doanh nghiệp quản lý tình trạng sử dụng hóa đơn

Hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp quản lý thông tin:

  • Số hóa đơn đã mua: số lượng hóa đơn doanh nghiệp đã mua của Viettel
  • Số hóa đơn đã thông báo phát hành: số lượng hóa đơn doanh nghiệp đã xin phép thuế để ban hành
  • Số hóa đơn đã lập: Số lượng hóa đơn doanh nghiệp đã lập
  • Số hóa đơn còn lại của số hóa đơn đã mua = Số hóa đơn đã mua – Số hóa đơn đã lập
  • Số hóa đơn còn lại của số hóa đơn đã thông báo phát hành = Số hóa đơn đã thông báo phát hành – Số hóa đơn đã lập

Add your comment

GIẢI PHÁP TỐT VÀ TOÀN DIỆN

Giải pháp Doanh nghiệp Viettel cung cấp những giải pháp doanh nghiệp tốt nhất và toàn diện nhất

TIẾT KIỆM CHI PHÍ

Giải quyết các bài toán mà doanh nghiệp gặp phải một cách dễ dàng, giúp tiết kiệm chi phí thấp nhất.

HIỆU QUẢ CAO

Các dịch vụ Viettel luôn mang lại hiệu quả cao nhất, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.